Fundacja

Fundacja na rzecz ochrony i poznania Ziemi „Drzewacz”

Fundacja powstała z potrzeby wspierania działań na rzecz środowiska naturalnego i odpowiedzialnej turystyki. W obecnym, zindustrializowanym i goniącym za postępem świecie, niezwykle istotne jest dbanie o naszą Ziemię. Uważamy, że każdy z nas jest w stanie zaangażować się w takowe działania i chcemy być tego przykładem.

Naszymi celami są:
– Popularyzacja na temat wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i podróżniczej.
– Organizacja spotkań i innych wydarzeń o powyższej tematyce.
– Prowadzenie, organizacja i wspieranie badań naukowych, mających na celu poznanie i ochronę Ziemi.

KRS 0000541536
Siedziba: Opole
Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0403 5260 (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

Kontakt:
E-mail: fundacjadrzewacz@gmail.com
Tel.: 505 464 643 (Marzena)
Tel:. 509 954 322 (Krzysiek)